Σύνδεσμος Φωλιά Αγάπης

Ο σύνδεσμος Φωλιά Αγάπης θέλει να ενημερώσει και να διαφωτίσει το κοινό για το θεσμό της Αναδοχής με στόχο τη εξεύρεση ανάδοχων οικογενειών. Αν υπάρχει χώρος στη καρδιά μας υπάρχει και στο σπίτι μας.
Η Επιμόρφωση και η στήριξη των ανάδοχων οικογενειών όπως και η προαγωγή της ευημερίας των νύν και πρώην παιδιών υπό φροντίδα είναι η προτεραιότητα του συνδέσμου.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 10:00-19:00, στο The Mall of Cyprus