Συνδέσμος Μωρά Θαύματα

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, σας προσκαλούν να στηρίξετε με την παρουσία σας την Εκστρατεία Διαφώτισης η οποία θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας στις 17 Νοεμβρίου 2017, με κύριο μήνυμα:
«Δίπλα στα Μωρά Θαύματα»
Ημέρα: 17 Νοεμβρίου 2017
Ώρα: 14:00 – 19:00
Χώρος: The Mall of Cyprus
Στα πλαίσια της εκστρατείας, το κοινό θα ενημερώνεται για το όραμα και το έργο του Συνδέσμου Μωρά Θαύματα, ενώ ταυτόχρονα θα διεξάγονται παιδικές δραστηριότητες.
Η στήριξη και η παρουσία σας θα συμβάλει στην προσπάθεια του Συνδέσμου για επίτευξη των στόχων του, που αφορούν σε μία καλύτερη και ελπιδοφόρα ζωή για τα πρόωρα μωρά.