Πασχαλινό Παζαράκι – ” Τοξότης”

Ο “Tοξότης” είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που έχει σαν πρωταρχικό στόχο την προώθηση και την εξέλιξη των δυνατοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο μέγιστο
δυνατό βαθμό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας πληθώρας οργανωμένων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον ελεύθερο τους χρόνο.
Έχει ιδρυθεί από γονείς που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αλλά και από επαγγελματίες που αφιέρωσαν χρόνια εκμάθησης και εκπαίδευσης στο χειρισμό των ατόμων αυτών.
Για να ενισχύσουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή των γονέων, τα μέλη του Τοξότη μαζί με τους εκπαιδευτικούς του ιδρύματος διοργανώνουν Πασχαλινό παζαράκι στο The Mall of Cyprus, την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, μεταξύ 14:00 – 20:00, όπου θα πωλούν τις πασχαλινές τους δημιουργίες. Με το πέρας της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης του Τοξότη σε ποιο σκοπό θα διατεθούν τα έσοδα από το παζαράκι.