Διαγωνισμός από The Mall of Cyprus & Public – Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το The Mall of Cyprus.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στο The Mall of Cyprus και το Public, το προσωπικό ασφάλειας και καθαριστές, και οι οικογένειές τους, και οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής εκστρατείας.
3. Ο διαγωνισμός ισχύει μεταξύ 23 και 26 Φεβρουαρίου 2019 συμπεριλαμβανομένου.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται απαντώντας την ερώτηση του διαγωνισμού με σχόλιο στη σχετική ανάρτηση στη σελίδα του The Mall of Cyprus στο Facebook. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση.
5. Κάθε συμμετέχοντας δικαιούται μόνο μία συμμετοχή.
6. Θα κληρωθεί ένας τυχερός, που θα κερδίσει ένα Tablet Lenovo Tab E7 7’’ 8GB Μαύρο, προσφορά των καταστημάτων Public.
7. Ο τυχερός θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Facebook Inbox του, και το όνομά του θα ανακοινωθεί στη σελίδα του The Mall of Cyprus στο Facebook.
8. Ο τυχερός μπορεί να παραλάβει το δώρο του από το Σημείο Πληροφοριών του The Mall of Cyprus με παρουσίαση του Δελτίου Ταυτότητάς του και του κωδικού παραλαβής δώρου, που θα δοθεί εκ των προτέρων στον τυχερό από το The Mall of Cyprus.
9. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών μετά την κλήρωση, το The Mall of Cyprus θα επικοινωνήσει με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να απαντήσει σε διάστημα δύο (2) ημερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δυο πιο πάνω, τότε το/τα Δώρο/α θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΘΟΥΝ.
10. Με την αποδοχή του δώρου, ο τυχερός εξουσιοδοτεί το The Mall of Cyprus να δημοσιεύσει το όνομα, ηλικία, τόπο κατοικίας και φωτογραφία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού. Οι τυχερός επίσης συμφωνεί να είναι διαθέσιμος για φωτογράφιση για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού.
11. Το The Mall of Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο της ενέργειας.
12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.
13. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 22006209.